Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Bartłomiej Gorol II d Gor
biblioteka bib
biol1s bio
biologia bio
Błażej Ulman III g Ul
chem1s ch
chemia ch
edukacja dla bezpieczeństwa edb
edukacja informatyczna ei
edukacja językowa eja
edukacja wczesnoszkolne ew
Emilia Kozieł III d Koz
etyka et
Filip Stelmaszewski II g Stel
fiz1s fiz
fizyka fiz
geogr1s geo
geografia geo
godz. z wychow gw
historia his
informatyka 1 i1
informatyka 2 i2
j. angielski ja
j. angielski grupa 1 ja1
j. angielski grupa 2 ja2
j. francuski jf
j. hiszpański jh
j. niemiecki jn
j. niemiecki grupa 1 jn1
j. niemiecki grupa 2 jn2
j. polski jp
j. polski- zaj. wyrównawcze jp.2
Karolina Bil IIIc Bil
Łukasz Tomecki II d Tom
Łukasz Werner IIIb Wer
Marcel Przybyła 7c Przyb
matematyka mat
matematyka - zaj. wyrównawcze mat.2
Mateusz Jarek IId Jar
Mateusz Kawecki II d Kaw
Michał Kołodziej IIb Koł
muzyka muz
pedagog ped
plastyka pla
przyroda przy
psycholog psych
religia rel
szkółka pływania sks sps
Świetlica Św
technika tech
Weronika Różycka IIg Róż
wiedza o społeczeństwie wos
wych. fiz. basen wfb
wych.fiz. dz wf
wych.fiz.ch wf
wychowanie do życia w rodzinie wdż
wychowanie fizyczne wf
zaj. artystyczne atr
zaj. korekcyjno - kompensacyjne kk
zaj. surdopedag. sur
zaj. tyfloped. tyf
zajęcia logoped log
zespół dydaktyczny zd
zespół kierowniczy zk
zespół wychowawczy zw
Zofia Nowak III e Now